Program

Program i ciljevi naše nezavisne liste

 Da se kroz proaktivan rad Općinskog vijeća doprinese rješavanju najvažnijih gorućih problema u našoj općini i operativno razrade najprihvatljivija rješenja kojima će život i rad naših stanovnika biti osjetno kvalitetniji i ugodniji.
 
 
1. Saniranje neodržive situacije na prostoru bivše tvornice ‘Dalmacija’ Dugi Rat. Golema brda crne šljake stoje desetljeće i pol čekajući nepoznate subjekte da se prema prostornom planu izgrade namijenjeni sadržaji. Proaktivno ćemo sudjelovati na poticanju i stvaranju uvjeta da se cijeli neiskorišteni prostor prenamijeni i okrene stvarnim potrebama mještana općine Dugi Rat. U cilju ostvarivanja ove točke programa aktivno ćemo tražiti uključivanje nadležnih institucija Republike Hrvatske.
 
2. Uređenje postojećih luka otvorenih za javni promet – Krilo, Bajnice, Sumpetar i Dugi Rat u suradnji s Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije, nositeljem investicijskih zahvata. Cilj je da se optimalno riješi problem smještaja brodica i brodova jer su sadašnji kapaciteti neuvjetni i neodrživi. Pri tome će se osobito obratiti pažnja na kapacitete širenja uzimajući u obzir kapacitete obale i prostora. Također ćemo se zalagati za odbacivanje neumjerenih pretenzija kroz nametanje novih dodatnih velikih luka upravo zbog dosadašnjeg višegodišnjeg nerada i bezakonja koji je uvelike devastirao našu obalu. Zalagat ćemo se za uklanjanje i obustavu planova gradnje spojne ceste u Krilo, a sve u svrhu štetnog i nepotrebnog trajektnog pristaništa koje bi dodatno devastiralo našu obalu i ostavilo brojne mještane bez plaža za kupanje ljeti.
 
3. Uređenje obale sa plažama i šetnicama po fazama od Omiša do Podstrane. U tom cilju, a prema raspoloživosti financijskih sredstava u općinskom proračunu, zalagat ćemo se za najviše moguće korištenje sredstava EU fondova.
 
4. Aktivno ćemo sudjelovati u stvaranju uvjeta nastavka gradnje odvodne mreže prema započetom projektu, s mogućnošću realizacije u četverogodišnjem sazivu. Dodatno ćemo inzistirati na praćenju i koordinaciji s nositeljem projekta Vodovod i kanalizacija iz Omiša.
 
5. Uređenje infrastrukture- vodovod, odvodnja, putevi- u Jesenicama, Zeljovićima, Krugu i Dućama u stvaranju uvjeta za revitalizaciju i integraciju sela u aktivni općinski život.
 
6. Osiguravanje i stvaranje uvjeta za jaču i širu potporu posebno nadarenim učenicima i studentima. Ujedno ćemo se boriti za dosljednu pomoć stvarno potrebitima i slabijeg imovinskog stanja.
 
7. Donošenje cjelovitih prostornih planova koji će trajno i kvalitetno kreirati potrebe prioritetno mještana općine, a zatim poslovnih subjekata, stvarajući potrebnu nužnu ravnotežu između mogućeg i traženog. U radu ćemo se čvrsto zalagati za odbacivanje neprihvatljivih i nametnutih rješenja uz maksimalan angažman u realizaciji i predlaganju prihvatljivih opcija. U izradi prostornih planova inzistirat ćemo na uključivanju neovisnih i stručnih javnih i privatnih subjekata. Inzistirat ćemo isto tako na uključivanje stručnih subjekata pri realizaciji dodjele sredstava iz EU fondova.
 
8. Sve ulice, putove i prilaze kojima idu školska djeca osvijetliti i učiniti ih sigurnijima.
 
9. Osigurati svakom mjesnom odboru prostore za rad koji bi ujedno služili za okupljanje, šah, kartanje i ostale društvene aktivnosti mještana.
 
10. Subvencioniranje autobusnih karata za umirovljenike.
 
11. Uložit ćemo svoje snage u sprječavanje komunalnog nereda, bacanje smeća, šuta, zemlje i ostalog građevinskog materijala po starim selima i moru.
 
Našim programom i njegovim ciljevima tražiti ćemo vašu podršku kako bi naša općina Dugi Rat i njena mjesta dobila prepoznatljiv izgled i vratila dušu, bila poželjno mjesto za život.
Sve se to može uz očuvanje kvalitete okoliša, naročito obale i mora!
 
Nositeljica nezavisne liste,
Antonieta Trgo