Novo i staro groblje u Dućama

Novo i staro groblje u Dućama

Na novom groblju u Dućama prije dvadesetak godina sagrađena je mrtvačnica koja ni do dan danas nije stavljena u funkciju. Obitelji s Duća svoje preminule moraju prevoziti do Sustipana – Sumpetar ili na Vrisovac jer na njihovom groblju za to ne postoje uvjeti. Staro groblje udaljeno je od sela Duće nekih petstotinjak metara. I na toj lokaciji se i danas vrše ukopi ljudi koji tu imaju grobnicu. Međutim, put koji se treba proći s kolicima i lijesom je makadamski jer asfaltirani dio završava u selu , te nije nimalo lako to savladati. 

Smatramo da je potrebno ove probleme sanirati i osposobiti mrtvačnicu, jer ljudima u trenucima kad
tuguju za svojim najmilijima ovakva stanja samo još otežavaju ionako tešku situaciju.

 

Dragi čitatelji i pratioci, ukoliko imate problem koji vas muči dojavite nam ga na:
Facebook stranici Nezavisne liste Dugi Rat, Jesenice Duće
email: nezavisnalista.djd@gmail.com
Govorni automat: 097 741 7691

Svaka vaša prijava je anonimna i vaše podatke nećemo podijeliti osim ako vi to izričito ne zatražite.